Випуск 10. – К., 2006.


Зміст

 • Грабовська І. Філософсько-світоглядні засади сучасного українознавства…4
 • Мостяєв О. Чи можна назвати події листопада-грудня 2004 р. в Україні революцією? …7
 • Ковтун Л. Семантичний простір упестрених кольорів одягу "ряджених" у міфологічному вимірі Миколи Гоголя…12
 • Зінченко А. Університет св. Володимира на сторінках київської преси на початку 1917 р. …15
 • Щербатюк О. "Ідея комунікації" й досвід культури: перспективи дослідження контексту ранньомодерної України…19
 • Рижева Н. Традиції суднобудування за козацької доби…23
 • Лобко Н. До питання про зв’язок генеалогії і біографістики…26
 • Конча С. Етногенез і об’єктивність (відповідь В. Балушку)…30
 • Федорченко І. До питання про національний характер українського народу…34
 • Божук Л. Концептуальні засади розвитку освіти українського зарубіжжя та практика реалізацій…37
 • Файзулін Я. Зимовий похід 1921 року: історіографія та джерельна база…41
 • Сорочук Л. Символи-обереги в елементах українського костюма як вияв художньої реалізації образного світу (на матеріалах фольклору)…45
 • Авер’янова Н., Воропаєва Т. Становлення і розвиток цілісної особистості в контексті сучасних трансформацій українського суспільства…47
 • Печериця Т. Уречевлений образ України й українця у баченні П. Рябкова…51
 • Наконечний В. Преселення лемків у 1940–1947 роках як трагедія найзахіднішої гілки українства…55