Випуск 9. – К., 2005.


Зміст

 • Грабовська І. Філософська традиція Київського університету та сучасне українознавство…4
 • Ємець Т. Володимир Вернадський і Київський університет…6
 • Щербак Н. Освітня політика російського самодержавства на Правобережжі України у XIX ст. …9
 • Негодченко О. Архівні матеріали ХVІІ-ХVIII століть в археографічній едиції журналу "Киевская старина"…12
 • Балушок В. Про етногенетичну нішу й одну сумнівну версію етногенезу українців…15
 • Рижева Н. Екскурс у базисні засади дослідження історії суднобудування в Україні XIX століття…20
 • Конча С. "Дулібський союз" між міфом і дійсністю…23
 • Ціпко А. "Житійні прописи" у творчому доробку Григора Тютюнника…29
 • Шептицька Т. Проблема етнічної маргінальності у малій прозі Григора Тютюнника…31
 • Бадан А. Трансформація української ідентичності в умовах глобалізації…33
 • Воропаєва Т. Етнонаціональна проблематика в дослідженнях науковців і випускників Київського університету…36
 • Зінченко А. Уроки Августина Волошина…41
 • Оришич Т. Географічні дослідження території Украіни у ХІІ-ХVІІІ ст. у контексті вивчення українознавчих традицій…46
 • Маслов О. Сталін і Генералітет: репресії в Україні (1941-1945 роки)…49