Випуск 8. – К., 2004.


Зміст

 • Хилько М. Гуманізм як характерна риса української геополітики кінця XIX – першої половини XX століття…4
 • Конча С. Екологія індоєвропейської прабатьківщини: парадокси етнічної пам'яті чи звичайні запозичення?…8
 • Карпенко С. Генеза жанру казки про тварин: погляд з XXI століття…10
 • Ступак Ф. Прикази громадської опіки і системи охорони здоров'я: досвід діяльності…14
 • Дефорж Г. Розвиток досліджень з морфології тварин в Україні як підстава для виникнення еволюційної морфології (друга половина XIX – початок XX століття)…17
 • Антонюк Т. Дитячий будинок як форма соціального виховання: історичний аспект…21
 • Січова О. Історія українських поселень на півдні України у XVIII столітті…26
 • Бузун О. Догетьманський період в історії Батурина…29
 • Кособуцька Г. З історії опіки неповносправних у Київській Русі…33
 • Утвенко В. Загальнонародні (державні) повинності сільського населення Лівобережної України в другій половині XVII – на початку XVIII століття…36
 • Піскун В. Діяльність українських політичних емігрантів у міжнародних громадських організаціях…40
 • Мостяєв О. До проблеми історико-етнографічного районування території сучасної України…43
 • Бойко С., Воропаєва Т. Відображення процесу формування етнічної самосвідомості українців у "Повісті врем'яних літ"…47
 • Івангородський К. Етнічність у теоретичній інтерпретації поняття "етносоціальні процеси" як явище та феномен…50
 • Малєєва Т. Кустарно-реміснича промисловість Полтавської губернії у контексті етнозбереження…53