Випуск 7. – К., 2003.


Зміст

 • Сегеда С. Антропологічний доробок Ф.Вовка і сучасна наука…6

 • Конча С. Трипільські слова в українській мові? (з приводу нових книжок Ю.Мосенкіса)…8
 • Сорочук Л. Культ родючості в календарно-обрядовій поезії українців як світоглядна ідея бачення світу…11
 • Січова О. Національна політика російської імперії у процесі заселення Північного Причорномор’я (ХVIII століття)…14
 • Лобко Н. Особливості складання родоводу за допомогою метричних книг (методика дослідження)…21
 • Щербина О. Образ національного героя в контексті українського ренесансу…24
 • Авер'янова Н. Образотворче мистецтво в українських просвітницьких практиках кінця ХІХ – початку ХХ ст. (до проблем формування національної свідомості особистості…27
 • Солод Ю. Іван Франко: міфологізація і науковий реалізм у незавершеному романі "Борислав Сміється"…30
 • Шептицька Т. Ідейно-естетичне осмислення проблеми малоросійства в українській поезії ХІХ–ХХ століття…33
 • Ємець Т. Історично-джерельні витоки наукових поглядів Володимира Івановича Вернадського…37
 • Брижицька C. Вплив творчості Тараса Шевченка на Михайла Грушевського…40
 • Басара Г. Українець versus малорос: проблеми національної ідентичності на світанку Української революції…44
 • Бойко С., Воропаєва Т. Методологічні засади дослідження національної самосвідомості українців та процесів націєтворення в Україні…48
 • Марценюк Р. Закарпаття в науковій та політичній діяльності Михайла Грушевського…51
 • Антонюк Т. Турбота – визначальна цінність української національної школи (з досвіду роботи 181-ї школи м. Києва)…54