Випуск 6. – К., 2002.


Зміст

 • Залізняк Л. Етногенез українців: імперські міфи та історична реальність…5
 • Воропаєва Т. Трансформація національної ідентичності громадян України (1991–2001 рр.)…12
 • Бойко С. Базові цінності українського народу…17
 • Конча С. Екологія індоєвропейської прабатьківщини: сніг узимку чи сніг у горах?…24
 • Ємець Т. Українське питання в Російській імперії на початку XX століття…29
 • Тумай Н. Лінгвоцид – політика нищення мов (із історії світових мов)…34
 • Карпенко С. Явище тотемізму в українських народних казках про тварин…39
 • Науменко С. "Індивідуалістичний модернізм" М. Яцківа як своєрідна модель естетично-культурних пошуків в українській літературі кінця XIX - початку XX століття…45
 • Мостяєв О. Межі передісторичного стану Руси-України…50
 • Шептицька Т. Антималоросійське спрямування поезії Тараса Шевченка…58
 • Щербатюк О. "Національний образ світу", "специфіка доби" й глибинні механізми культури (деякі аспекти перспективних розробок в українознавстві)…61
 • Присяжнюк В. Психологія та ментальність правобережного духовенства у XVIII столітті…69
 • Піскун В. "Зміновіхівство" як сутнісне явище початку 20-х рр. XX століття (російський і український контекст)…75