Випуск 5. – К., 2001.


Зміст

 • Даренська Т. До визначення змісту поняття "національний образ світу"…5
 • Мостяєв О. Українознавство в контексті культурно-цивілізаційного підходу…10
 • Шептицька Т. Публіцистика Дмитра Донцова як ідейний виклик українському "провансальству"…15
 • Сорочук Л. Обрядово-календарне коло - українознавчі виміри…19
 • Згерська О. Духовний та національно-культурний розвиток українського суспільства XVI ст. (за матеріалами Волинського та Київського воєводств). Джерела та історіографія…22
 • Шевченко І. Києво-Могилянська академія в системі освіти ХVІ–ХVІІІ ст…26
 • Таран О. "Петербурзький" період наукової та педагогічної діяльності Федора Вовка…30
 • Данюк Н. Просвітницький рух в Україні 60-х рр. XIX ст. у творчому осмисленні Анатолія Свидницького…34
 • Неїло І. Міфологема долі в дослідженнях П.В.Іванова…39 Данилюк І. Життєдіяльність особистості як цілісність…42
 • Хилько В. Природна детермінованість усталених земних цінностей українського етносу…47
 • Ємець Т. Розселення українців у XX ст…52 Сергійчук В. Геноцид національних меншин у радянській Україні в 20-80 рр. XX ст…56
 • Данюк І. Народницькі та державницькі аспекти історичної концепції Михайла Грушевського в ракурсі історіографічних дискусій…59
 • Грабовська І. Проблема введення "Інакшого" в культуру: спроба філософського аналізу…63
 • Таланчук О. "Хто сміється – плакати буде"…68
 • Шалак О. Ритуальний сміх у системі міфопоетичного мислення…71
 • Жив'юк А. Улас Самчук і газета "Волинь"…74