Випуск 4. – К., 2000.


Зміст

 • Воропаєва Т. Етнічна психологія в системі українознавства…5
 • Таланчук О. Українські народні уявлення про походження дітей…10
 • Грабовська І. Історія і сучасність. Українська ментальність та проблема виживання…15
 • Кононенко Т. Теорія конфліктів: спроба адаптації методу до аналізу соціальних процесів в Україні…21
 • Стопченко Н. Роль П.Куліша у формуванні державницької ідеї та в становленні української літературної мови…25
 • Федотова Т. Мотиви сонця і вогню як вияв духовного світу української людини…29
 • Ісаєва Н. Спільні риси романтичного світогляду Т.Шевченка та Лі Бо…34
 • Александрова Г. До становлення українського порівняльного літературознавства: компаративні дослідження п’єси “Москаль-чарівник” у кінці XIX – на початку XX ст. …40
 • Чирков О. Загальні переписи населення Австро-Угорщини, Росії, Румунії Польщі та Чехословаччини як джерела дослідження розвитку етнічної структури населення України…44
 • Данилюк І. Соціальні цінності в українських народних традиціях…48
 • Дьоміна А. До питання ментальності в українській історіографії…53
 • Фігурний Ю. Українська родина і козацьке побратимство в контексті українознавчих досліджень…56
 • Погребенник В. Україна в поетичній творчості Богдана Лепкого…58
 • Мотовиловсць С. Михайло Яцків: мистецька еволюція (у контексті культурно-естетичних шукань в українській літературі поч. XX ст.)…64
 • Басара Г. До питання про методологію дослідження ролі міста в українській національно-демократичній революції 1917–1921 рр. …70