Випуск 3. – К., 2000.


Зміст

 • Кононенко П. Українознавство – шлях пізнання, самопізнання, самотворення особистості й народу…4
 • Баран В. До питання про витоки українського народу та походження назви “Україна”…12
 • Піскун В. Українсько-російські мирні переговори (травень-листопад 1918): спроби взаємовизнання та розмежування…18
 • Токар Л. Біля витоків національної школи й освіти…24
 • Кагамлик С. Проблема культурної єдності українських земель у XVIII ст. (за матеріалами видавничої діяльності Києво-Печерської лаври)…31
 • Шевчук О. Протистояння (Микола Куліш та його доба)…37
 • Бадьора Н. Філософсько-культурологічні ідеї у творчості І.Лисяка-Рудницького…45
 • Ціпко А. Україна і світ. Модуси культурно-спільнотних взаємин…49
 • Усатенко Т. Проблеми життєдіяльності школи нової генерації…54
 • Конча С. Концепція “степових інвазій” М.Гімбутас. Спроба критичного аналізу…54
 • Щербатюк О. Проблеми моральної культури в системі українознавства: стан та перспективи дослідження…68
 • Костянтинова С. Від українофілів до українців (формування культури поетичної мови неокласиків)…74