Випуск 2. – К., 1997.


Зміст

Розділ 1
Українознавство: Історичні корені, наукові засади, проблеми розвитку

 • П.Кононенко. Національна педагогіка в реформуванні системи освіти…3–19
 • Л.К.Токар. Історіографія українознавства як чинник становлення і розвитку наукової системи знань…19–24
 • Я.С.Калакура. Джерелознавчі аспекти сучасного українознавства…24–32
 • О.Ф.Коновець. Острозька академія як осередок національної науки й освіти кін. XVI – поч. ХVІІ ст. …32–41
 • О.Я.Пилипчук. Історія природознавства і техніки та формування сучасної наукової картини світу…41–44

Розділ 2
Історична пам'ять, педагогіка, культура в системі українознавства

 • В.Д.Баран. Витоки українського народу…45–57
 • Л.Г.Мельник. М.О.Максимович – творець першої наукової історії козацтва…57–59
 • В.М.Павленко. До питання розвитку етнічної самосвідомості в українознавстві кінця XVIII – першої половини XX століть…60–63
 • М.Г.Стельмахович. Виховний ідеал української народної педагогіки…64–71
 • Т.П.Усатенко. Зміна парадигми освіти…71–76
 • Ю.Руденко. Використання традицій козацького виховання в національній школі…77–79
 • П.В.Шкрібляк. Стан, проблеми і напрями впровадження українознавства у школах гуцульського регіону…80–86
 • П.М.Богоніс. Історія медицини в системі українознавства…86–89
 • І.В.Вертіль. Філософські аспекти історії та теорії «початку» української культури…89–93
 • І.В.Вернудіна. Франкові погляди на роль особистості митця в літературній творчості…94–98
 • В.Ф.Погребенник. Цілісна й неперервна традиція…99–109
 • Л.Ф.Дунаєвська, О.М.Таланчук. Український фольклор і фольклористика в їх історичному розвитку…109–119
 • С.Л.Денисюк. Літературні традиції і критики журналу «Українська хата»… 119–123
 • О.А.Хоменко. Літературна діяльність Петра Могили і становлення жанру української барокової агіографії…123–130
 • Н.С.Папенко. Київська Русь і Німеччина Х–ХІ ст. …130–135

Розділ 3
Українці i світ

 • Джеймс Мейс. Українознавство в контексті світової науки…136–138
 • В.М.Піскун. Про взаємини української держави та українців, що проживали на теренах колишньої російської імперії (1917-1918 рр.)…139–149
 • І.В.Бичко. Дев'ятнадцяте століття: парадокси Україно-Російського культурного діалогу…149–154
 • Л.В.Грицик. Основні види і форми україно-східних літературних взаємин початку XX століття…154–165
 • М. Сорока. Українська словесність в діаспорі…166–177
 • І.П.Пасемко. Закордонні центри українознавства…178–193
 • О.Мостяєв. Київська Русь і Франкська імперія: порівняння історії…194–209
 • Л.Л.Залізняк. Східна Європа в системі світових цивілізацій…210–218