Випуск 1. – К., 1994.


Зміст

  • Рекомендації Третьої міжнародної конференції “Українознавство: теоретнко-методологічні та організаційні проблеми”…3
  • Кононенко П.П. Концепція національної системи освіти…7
  • Концепція школи нової генерації – української національної школи-родини (кол. авт.)…32
  • Кононенко П.П. Концепція навчального інтегративного курсу “Українознавство”…72
  • Українознавство. Стандарт навчально-інтегративного курсу (кол. авт.)…87
  • Кононенко П.П., Бандура Ю.О. Факультативне вивчення сучасної української літератури у старших класах гімназій, ліцеїв, коледжів…168
  • Зязюн І.А., Семашко О.М. Естетичне виховання – важливий складник загальнодержавної культурної політики (розділ до Національної державної комплексної програми естетичного виховання)…172
  • Єрмоленко С.Я. Українська мова в системі українознавства…182
  • Коновець О.Ф. Історичні парадигми українознавства; традиції і сучасність…192
  • Мойсієнко А.К. Шахи крізь призму українськості…202