Видання засновано 1994 року Інститутом українознавства КНУ імені Тараса Шевченка. Спочатку виходило нерегулярно. З 2001 року виходить 1 раз на рік.

Обсяг видання біля 10 авт. арк. У віснику публікуються українознавчі статті співробітників та аспірантів Центру українознавства, науковців, викладачів та аспірантів інших ВНЗ. Видається ВПЦ «Київський університет».

У 1994–2012 рр. вийшло 16 номерів видання. Також у 1996 видано ювілейний збірник Вісника «Українознавство», що був присвячений 5-річчю діяльності Інституту українознавства і не був пронумерований.

Тепер вісник готується до друку редакційною колегією Центру українознавства філософського факультету.

У 1994–97 рр. відповідальним редактором видання був д-р філол. наук, проф. П.П.Кононенко; заступником відповідального редактора – канд. філол. наук М.М.Конончук. У 1998–2000 рр. відповідальний редактор – П.П.Кононенко; заступник відповідального редактора – канд. іст. наук В.М. Піскун. У 2001–06 рр. відповідальний редактор – д-р іст. наук, проф. В.І.Сергійчук; заступник відповідального редактора – В.М. Піскун. З 2007 р. відповідальним редактором є д-р політ. наук, проф. М.І.Обушний; заступником відповідального редактора – канд. іст. наук С.Р. Кагамлик.

2013 року створено окремий сайт «Вісника», де публікуються англійські переклади та розширені резюме статей останніх випусків (див. VOLUME)